vong-tay-nu

Kiến thức về trầm hương, thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới nhất hiện nay luôn được Mộc Hương Trầm cập nhật liên tục nhanh và đầy đủ...

 [masp]MHT0005[/masp]


[giaban]290,000₫[/giaban]

[giacu]390,000₫[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~8mm
Mùi hương: Mùi trầm

[/chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010[masp]MHT0005[/masp]

[giaban]320,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 5mm MHT-0005

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~6mm
Mùi hương: Mùi trầm


[/chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005[masp]MHT-0003[/masp]


[giaban]420,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương size 1mm MHT-0003

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~16mm
Mùi hương: Mùi trầm

[/chitiet]