vong-tay-nam

Kiến thức về trầm hương, thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới nhất hiện nay luôn được Mộc Hương Trầm cập nhật liên tục nhanh và đầy đủ...

  [masp]MHT-0011[/masp]


[giaban]1,680,000₫[/giaban]

[giacu]1,990,000₫[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT-0011

Xuất xứ: Indo
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~14mm
Mùi hương: Mùi trầm

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
[/chitiet]

 [masp]MHT0005[/masp]


[giaban]290,000₫[/giaban]

[giacu]390,000₫[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~8mm
Mùi hương: Mùi trầm

[/chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010[masp]MHT0005[/masp]

[giaban]320,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 5mm MHT-0005

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~6mm
Mùi hương: Mùi trầm


[/chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005[masp]MHT-0001[/masp]

[giaban]250,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương mã số MHT-0001

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~18mm
Chiều rộng vòng đeo: ~55mm
Mùi hương: Mùi trầm


Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

[/chitiet] [masp]MHT-0004[/masp]


[giaban]420,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương size 16mm MHT-0004

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~18mm
Mùi hương: Mùi trầm

[/chitiet]
[masp]MHT-0003[/masp]


[giaban]420,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương size 1mm MHT-0003

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~16mm
Mùi hương: Mùi trầm

[/chitiet]


 [masp]MHT-0108[/masp]


[giaban]880,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay trầm hương indo 108 size 12mm MHT-0108

Xuất xứ: Indo
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~12mm
Mùi hương: Mùi trầm

[/chitiet]
Vòng tay trầm hương indo 108 size 12mm MHT 0108
Vòng tay trầm hương indo 108 size 12mm MHT 0108

Vòng tay trầm hương indo 108 size 12mm MHT 0108
Vòng tay trầm hương indo 108 size 12mm MHT 0108

Vòng tay trầm hương indo 108 size 12mm MHT 0108[masp]MHT0005[/masp]

[giaban]420,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương size 16mm MHT-0002

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~14mm
Mùi hương: Mùi trầm


[/chitiet]