phu-kien-xong-tram

Kiến thức về trầm hương, thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới nhất hiện nay luôn được Mộc Hương Trầm cập nhật liên tục nhanh và đầy đủ...

[masp]MHT-01103[/masp]

[giaban]3.800,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Bộ dụng cụ thưởng trầm mã số MHT-01103

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Đồng


[/chitiet]


[masp]MHT-01102[/masp]

[giaban]3.800,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Lư đồng xông trầm nắp hoa sen MHT-01102

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Đồng


[/chitiet]


[masp]MHT-01111[/masp]

[giaban]2,580,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01111

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Gốm


[/chitiet]


[masp]MHT-01109[/masp]

[giaban]680,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01109

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Giả đồng


[/chitiet]


[masp]MHT-01110[/masp]

[giaban]1,480,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01110

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Gốm


[/chitiet]


[masp]MHT-01104[/masp]

[giaban]2,580,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01104

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Gốm


[/chitiet]


[masp]MHT-01107[/masp]

[giaban]880,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01107

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Gốm


[/chitiet]


[masp]MHT-01108[/masp]

[giaban]1,880,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01108

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Gốm


[/chitiet]


[masp]MHT-01106[/masp]

[giaban]880,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01106

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Gốm / Mica


[/chitiet]


[masp]MHT-01105[/masp]

[giaban]1,680,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Thác xông trầm mã số MHT-01105

Xuất xứ: Quảng Châu
Chất liệu: Gốm


[/chitiet]