Giới thiệu

Mộc Hương Trầm

Nghề trầm hương và tôi

Nếu những nén nhang trầm hương mang lại những giá trị tinh hoa, thuần khiết thì mỗi người trong chúng ta đều đáng sở hữu được những tinh hoa ấy, Trầm Hương chứa đựng một giá trị lịch sử lâu đời mà với tôi nó thiêng liêng lắm.

Để nói tài hoa, có lẽ tôi chưa đủ. Tôi chỉ là vì yêu và mê mẩn với những giá trị mà Trầm Hương đã và đang mang lại cho chúng ta. Lại pha thêm một phần dư vị của người thích khám phá nên ưa tìm hiểu về văn hóa, khai thác cốt lõi đời sống đẹp nhất của bản sắc dân tộc. Nghề Trầm đã giúp tôi lưu giữ lại tất cả khoảnh khắc nhờ những trang bản thảo. Đó là tôi và nghề Trầm Hương.

Tại sao tôi chọn nghề này?

Trầm Hương giống như báu vật và tôi luôn đặt câu hỏi liệu thật sự ta đang thưởng thức đúng được mùi vị của Trầm Hương? hay chỉ là mãi nghe nói? Và tôi vui khi một ý tưởng xuất hiện và tôi đã có cách truyền đạt hết những gì tôi biết và đang có đến với mọi người. Trầm Hương là bản sắc đẹp của dân tộc vậy làm sao để mọi người biết tới? Tâm trí chợt nhảy nhót và vội vã chồm dậy ghi lại những dòng ý tưởng. Nghề Trầm Hương và với tôi mong muốn mang lại được tất cả những gì mà đáng nhẽ mọi người nên có và tôi mong rằng có thể lưu giữ mãi đến con cháu chúng ta sau này.

Nếu bạn đang tìm trầm hương bạn cần đúng chất liệu nhang từ trầm hương Khánh Hoà và trang sức từ trầm như Trang sức phong thuỷ , hoặc bạn cần sử dụng cho việc thiền định, giảm đi những bộn bề căng thẳng trong cuộc sống, hoặc cần dâng cúng lên ông bà tổ tiên hoặc dâng lên đức Phật để tỏ lòng thành kính mà cần đến Phụ kiện xông trầm, Nhang nụ trầm cao cấp, Nhang trầm không tăm, ... hãy liên hệ với Mộc Hương Trầm.

Mộc Hương Trầm VN .Com

Điện thoại: 03888 667 12 (Zalo, Viber, Whatsapp,...)

Mộc Hương Trầm VN .Com
Mộc Hương Trầm VN .Com

Moc Huong Tram

Agarwood and me

If the agarwood incense sticks bring pure, quintessential values, each of us deserves these quintessence, Agarwood contains a long history value that for me it is very sacred.

To say talent, perhaps I am not enough. I just love and fascinate with the values that Agarwood has been bringing us. Again, adding an aftertaste of people who like to explore should like to learn about culture, exploiting the core of the most beautiful life of national identity. Agarwood career has helped me save all the moments thanks to the manuscript pages. That is me and Agarwood job.

Why did I choose this career?

Agarwood is like a treasure and I always ask whether we are truly enjoying the taste of agarwood? Or just forever heard? And I'm happy when an idea comes along and I have a way of conveying everything I know and have to people. Agarwood is a national beauty, so how do people know? Mind suddenly jumped and jumped to record the lines of ideas. Agarwood career and with me want to bring everything that people should have and I hope that I can keep them for our children and grandchildren in the future.

If you are looking for frankincense you need the right incense from Khanh Hoa agarwood and bracelets from frankincense wood ex Feng Shui Jewelry , or you need to use it for meditation, to reduce the stress in your life, or you need , or you need to use it for meditation, to reduce the stress in your life, or You need to offer offerings to your ancestors or to the Buddha to pay homage but you need Accessories for incense burn agarwood, Agarwood Incense Cones, Agarwood Incense Sticks, ... Please contact Moc Huong Tram.

Moc Huong Tram VN .Com

Phone: +84 3888 667 12 (Zalo, Viber, Whatsapp,...)
Moc Huong Tram VN .Com
Moc Huong Tram VN .Com