[tintuc]

Giáo hội Công giáo cho phép sử dụng phép trừ tà đối với những người được cho là nạn nhân của quỷ ám. Trong Công giáo La Mã, trừ tà là một bí tích nhưng không phải là một bí tích, không giống như rửa tội hay xưng tội.

Không giống như một bí tích được Mộc Hương Trầm hiểu là "tính toàn vẹn và hiệu quả của phép trừ tà không nhất thiết phụ thuộc vào việc sử dụng cứng nhắc một công thức và không thay đổi trình tự, trật tự của các hành động đã được quy định. Hiệu quả của việc trừ tà phụ thuộc vào hai yếu tố: sự cho phép từ Giáo hội một các hợp lệ và hợp pháp, và quan trọng hơn cả đó là đức tin của người trừ quỷ. "

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo đã từng tuyên bố rằng:" Khi Giáo hội nhân danh Chúa Giê-su yêu cầu một cách công khai và có thẩm quyền rằng một người hoặc vật được bảo vệ chống lại quyền lực của Kẻ ác (Thế lực quỷ ám) và rút khỏi quyền thống trị của hắn, nó được gọi là trừ tà. "

Nhà thờ Công giáo đã sửa đổi Nghi thức trừ tà vào tháng 1 năm 1999, mặc dù Nghi thức trừ tà truyền thống bằng tiếng Latinh được cho phép là một lựa chọn duy nhất vào lúc đó. Nghi thức giả định rằng những người bị quỷ ám vẫn giữ được ý chí tự do của họ, mặc dù con quỷ có thể nắm quyền kiểm soát cơ thể vật lý của họ, và liên quan đến những lời cầu nguyện, ban phước và cầu khẩn bằng cách sử dụng tài liệu Trừ tà và Những lời cầu xin nhất định.

Nghi thức trừ tà trừ quỷ trong Công Giáo
Nghi thức trừ tà trừ quỷ trong Công Giáo

I. Nghi thức và kinh trừ quỷ

(Đức Giáo Hoàng Lêô XIII khuyến khích các linh mục cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại thần dữ, kềm chế quyền lực và ngăn chặn sự phá hoại của chúng. Các tín hữu cũng nên cầu nguyện bằng lời kinh này thường xuyên để chống lại ảnh hưởng và tác hại của chúng. Đọc những khi bị cám dỗ, đọc những khi thấy sự dữ xuất hiện, đọc cả những khi bão táp và thiên tai xảy ra).

a) Kinh trừ quỷ

* Làm dấu Thánh Giá.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần, Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc, xin che chở chúng con trong trận chiến chống lại sự thống trị và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác chốn trời cao. (Ep 6,12).

Xin trợ giúp chúng con là những thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Người, và là những người được Thiên Chúa cứu chuộc với giá máu quá đắt vì những việc làm quái ác của quỷ thần. Giáo Hội tôn kính ngài như Thiên Thần Hộ Thủ và như Đấng Bảo vệ chúng con. Thiên Chúa đã trao phó cho ngài những linh hồn được cứu chuộc để được hạnh phúc Thiên Đàng. Vì vậy chúng con cầu xin Thiên Chúa đập nát đầu Satan dưới chân chúng con, để nó không thể kìm kẹp các linh hồn và làm hại Giáo Hội. Giờ đây chúng con kính dâng những lời nguyện này lên Thiên Chúa để xin lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên chúng con; xin Chúa nắm đầu con rắn già Satan, ném hắn xuống hỏa ngục và giam giữ hắn trong vực thẳm “để hắn không thể cám dỗ hay làm hại chúng con nữa.” Amen. (Kh 20, 2-3).

b) Nghi thức trừ quỷ

Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, được mạnh sức bởi sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Vinh Hiển, các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô đầy ân sủng và toàn thể các thánh rất mạnh thế bởi quyền năng của Thiên Chúa trong sứ vụ trừ quỷ, chúng con mạnh mẽ chống lại những cuộc tấn công và lừa dối của tên ác quỷ. Khi Thiên Chúa xuất hiện, thì những kẻ thù của Người tán loạn và những kẻ thù ghét Người phải trốn chạy. Lũ quỷ bị xua tan đi như những làn khói; như nến sáp tan chảy trong lửa, những kẻ độc ác cũng tiêu tan trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa.

X: Ðây là Cây Thánh Giá Chúa; đánh tan quyền lực chống đối của các ngươi.

Ð: Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, chồi non xuất thân từ nhà Đavít đã chiến thắng.

X: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.

Ð: Như chúng con hằng trông cậy nơi Chúa.

Chúng ta truyền khiến cho các ngươi phải xuất khỏi chúng ta dưới bất cứ hình thức nào – những tà khí ô uế, tất cả những quyền lực của Satan, tất cả những kẻ đến từ hỏa ngục, toàn thể đạo binh độc ác, những đoàn lũ quỷ dữ.

Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta và cậy nhờ quyền năng của Người, + chúng ta truyền cho các ngươi hãy cút khỏi Giáo Hội của Thiên Chúa và hãy xuất khỏi những linh hồn được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu chuộc bởi Máu Châu Báu của Chiên Thiên Chúa.

+ Hỡi con rắn quỷ quyệt, ngươi không còn được phép lừa gạt nhân loại, bách hại Giáo Hội, gây đau khổ cho những người được Thiên Chúa ưu tuyển và không được sàng lọc họ.

+ Thiên Chúa Tối Cao xua trừ người, + Người là Đấng mà ngươi hết sức hỗn láo đòi ngang hàng với Người. “ Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1Tim2,4) Thiên Chúa Cha xua trừ ngươi, + Chúa Con xua trừ ngươi. +Chúa Thánh Thần xua trừ ngươi.

+ Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, xua trừ ngươi; + Đấng cứu thoát nhân loại chúng ta đã chiến thắng lòng ghen tức của ngươi, khi “Người đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết” (Pl2,8); Người là Đấng đã dựng nên Giáo Hội trên đá tảng vững chắc và Người tuyên bố rằng cửa hỏa ngục sẽ không thắng được Giáo Hội, vì Người sẽ ở cùng Giáo Hội như Người đã phán ”Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)

Dấu Thánh Giá Linh Thánh xua trừ ngươi, + quyền năng của các mầu nhiệm trong Đức Tin Kitô Giáo xua trừ ngươi.

+ Mẹ Chí Thánh Vinh Hiển của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria xua trừ ngươi; Mẹ là Đấng khiêm hạ và từ lúc Thụ Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội đã nghiền nát đầu óc kiêu ngạo của ngươi.

Đức tin của các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các Thánh Tông Đồ, xua trừ ngươi. + Máu của các Thánh Tử Đạo và sự chuyển cầu tốt lành của tất cả các Thánh xua trừ ngươi. + Hỡi con rồng bị nguyền rủa và đạo binh độc ác của các ngươi, cậy nhờ Thiên Chúa Hằng Sống, +Thiên Chúa Chân Thật, +Thiên Chúa, “Đấng yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gn3, 16), chúng ta truyền cho ngươi không được lừa gạt nhân loại và không được tuôn ra nọc độc của hỏa ngục đời đời; không được làm hại Giáo Hội và cản trở tự do của Giáo Hội.

Hãy cút đi, hỡi Satan, tên chuyên mê hoặc và tạo ra tất cả những sự dối trá, kẻ thù của phần rỗi nhân loại. Hãy cút đi để nhường chỗ cho Chúa Kitô, Đấng mà ngươi không được phép bén mảng tới; hãy cút đi để nhường chỗ cho Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện Duy Nhất và Tông Truyền, Giáo Hội mà Chúa Kitô đã chuộc về bằng Giá Máu của Người. Hãy phủ phục dưới Bàn Tay đầy uy quyền của Thiên Chúa; hãy biết run sợ và trốn chạy khi chúng ta kêu cầu Danh Thánh đầy uy lực của Chúa Giêsu, Danh Thánh khiến cho hỏa ngục phải run sợ, Danh Thánh khiến cho các Quản Thần, Dũng Thần và Quyền Thần trên Thiên Đàng phải khiêm cung phủ phục, Danh mà các Thiên Thần Cherubim và Seraphim không ngừng tung hô rằng: Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa Các Đạo Binh.

X: Lạy Chúa, xin đoái nghe lời con cầu nguyện

Ð: Và cho tiếng kêu than của con vọng tới Chúa.

X: Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa của các tầng trời, Thiên Chúa của cõi đất, Thiên Chúa của các Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổng Lãnh Thiên Thần, Thiên Chúa của các Tổ Phụ, Thiên Chúa của các Tông Đồ, Thiên Chúa của các Thánh Tử Đạo, Thiên Chúa của các Linh Mục Giải Tội, Thiên Chúa của các Thánh Đồng Trinh, Thiên Chúa Đấng có quyền phép để ban sự sống sau khi chết và ban sự nghỉ ngơi sau khi lao nhọc: vì không có một Thiên Chúa nào giống như Ngài, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa của muôn loài hữu hình và vô hình, Vương Quyền của Ngài muôn đời tồn tại, chúng con khiêm cung phủ phục trước Ngai vinh hiển của Ngài; chúng con cầu xin Ngài dùng quyền năng để giải thoát chúng con khỏi tất cả những sự giam cầm độc ác của các tà thần, khỏi những cạm bẫy của chúng, khỏi sự dối trá của chúng, khỏi sự độc ác tàn bạo của chúng. Lạy Chúa, xin đoái thương ban cho chúng con sự bảo vệ mạnh mẽ và xin gìn giữ chúng con an toàn. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

X. Xin giải thoát chúng con khỏi những cạm bẫy của ác thần.

Đ. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con.

X. Để Giáo Hội chúng con có thể phụng sự Chúa trong bình an và tự do.

Đ. Chúng con nài xin Chúa nhận lời chúng con.

X. Xin Chúa đánh tan tất cả những kẻ thù trong Giáo Hội của Chúa.

Đ. Chúng con nài xin Chúa nhận lời chúng con.

(Luôn đi kèm với việc vẩy nước phép - nước thánh)

II. Ai được phép thực hiện các nghi thức trừ tà?

Các phép trừ tà trọng thể, theo Giáo luật của Giáo hội, chỉ có thể được thực hiện bởi một linh mục đã thụ phong (hoặc giám chức cao hơn), với sự cho phép rõ ràng của giám mục địa phương, và chỉ sau khi người bị quỷ ám kiểm tra y tế cẩn thận để loại trừ khả năng mắc bệnh tâm thần.

Bách khoa toàn thư Công giáo (1908) đã ban sắc lệnh: "Không nên nhầm lẫn mê tín với tôn giáo, dù lịch sử của chúng có thể đan xen nhiều hay không, cũng không phải ma thuật của một nghi thức tôn giáo hợp pháp." Những điều được liệt kê trong Nghi lễ La Mã là dấu hiệu cho thấy có thể bị quỷ ám bao gồm: nói tiếng nước ngoài hoặc ngôn ngữ cổ mà người bị quỷ ám không hề biết trước; khả năng và sức mạnh siêu nhiên; kiến thức về những điều ẩn giấu hoặc xa xôi mà người sở hữu không có cách nào biết được; ác cảm với bất cứ điều gì thánh thiện; và báng bổ và / hoặc báng bổ thô tục.

Các hướng dẫn chính thức đầu tiên về trừ tà được thiết lập vào năm 1614, trong khi các ma đạo thư được biết đến và sử dụng rộng rãi từ thời Cổ đại. Những hướng dẫn đó sau đó đã được Vatican sửa đổi vào năm 1999 khi nhu cầu trừ tà tăng lên. Vào thế kỷ 15, những người trừ tà Công giáo là cả linh mục và giáo dân, vì Cơ đốc được coi là có quyền ra lệnh cho ma quỷ và xua đuổi chúng nhân danh Chúa Kitô. Những người trừ tà này đã sử dụng công thức của Order of Saint Benedict là "Vade retro satana" ("Hãy lùi lại, Satan") vào khoảng thời gian này.

Tham khảo thêm:
Thánh Giá Trừ Tà Benedicto Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

Vào cuối những năm 1960, các lễ trừ tà của Công giáo La Mã hiếm khi được thực hiện ở Hoa Kỳ, nhưng vào giữa những năm 1970, phim và văn học nổi tiếng đã hồi sinh sự quan tâm đến nghi lễ này, với hàng nghìn người tuyên bố sở hữu ma quỷ. Các linh mục Maverick thuộc các vùng ngoại biên đã tận dụng sự gia tăng nhu cầu và thực hiện các lễ trừ tà mà không có hoặc không có hình thức xử phạt chính thức.

Các cuộc trừ tà mà họ thực hiện, theo Tôn giáo đương đại, là “những việc bí mật, ngầm, được thực hiện mà không có sự chấp thuận của Giáo hội Công giáo và không có sự kiểm tra tâm lý nghiêm ngặt mà nhà thờ yêu cầu.” Trong những năm tiếp theo, Giáo hội đã có những hành động tích cực hơn đối với Mặt trận trục xuất quỷ. Việc thực hành trừ quỷ mà không có sự đồng ý của Nhà thờ Công giáo là điều đã khiến các hướng dẫn chính thức từ năm 1614 được sửa đổi.

Bản sửa đổi thiết lập quy trình mà các thành viên giáo sĩ và mỗi cá nhân tuyên bố bị ảnh hưởng bởi quỷ ám phải tuân theo. Điều này bao gồm quy tắc rằng cá nhân có khả năng bị chiếm hữu phải được đánh giá bởi một chuyên gia y tế trước khi thực hiện bất kỳ hành vi nào khác. Lý do chính cho hành động này là để loại bỏ bất kỳ nghi ngờ nào về bệnh tâm thần, trước khi thực hiện các bước tiếp theo của thủ tục. sở hữu, theo giáo lý Công giáo La Mã, là cực kỳ hiếm và các vấn đề sức khỏe tâm thần thường bị nhầm lẫn với quỷ ám, Vatican yêu cầu mỗi giáo phận phải có một linh mục được đào tạo đặc biệt, người có khả năng chẩn đoán quỷ ám và thực hiện các phép trừ tà khi cần thiết. ”


Tham khảo thêm bài viết:
[/tintuc]