[masp]MHT-0011[/masp]


[giaban]1,680,000₫[/giaban]

[giacu]1,990,000₫[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT-0011

Xuất xứ: Indo
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~14mm
Mùi hương: Mùi trầm

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011

Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
Vòng tay trầm hương Indo Size 14mm MHT 0011
[/chitiet]