[masp]MHT-0001[/masp]

[giaban]250,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương mã số MHT-0001

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~18mm
Chiều rộng vòng đeo: ~55mm
Mùi hương: Mùi trầm


Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001
Vòng tay gỗ trầm hương MHT0001

[/chitiet]