[masp]MHT0005[/masp]


[giaban]290,000₫[/giaban]

[giacu]390,000₫[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~8mm
Mùi hương: Mùi trầm

[/chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 8mm MHT-0010