[masp]MHT0005[/masp]

[giaban]320,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 5mm MHT-0005

Xuất xứ: Tốc vườn
Chất liệu: Gỗ trầm
Đường kính hạt: ~6mm
Mùi hương: Mùi trầm


[/chitiet]
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005

Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005
Vòng tay gỗ trầm hương 108 hạt size 6mm MHT 0005