[masp]MHT-01112[/masp]

[giaban]880,000₫[/giaban]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Nhang trầm không tăm loại đặc biệt cao cấp MHT-01112

Xuất xứ: Khánh Hoà
Chất liệu: Trầm hương


Nhang trầm không tăm loại đặc biệt cao cấp MHT-01112
Nhang trầm không tăm loại đặc biệt cao cấp MHT-01112

[/chitiet]