[masp]MHT-01113[/masp]

[giaban]380,000₫[/giaban]


[giacu]460,000₫[/giacu]

[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[chitiet]
Nhang trầm không tăm loại 1 MHT-01113

Xuất xứ: Khánh Hoà
Chất liệu: Trầm hương

[/chitiet]

Nhang trầm không tăm hàng loại 1 MHT 01113
Nhang trầm không tăm hàng loại 1 MHT 01113