[tintuc]
Nhân quả báo ứng ở thời nào cũng đều hiện hữu, con người nếu sống không đàng hoàng lương thiện chắc chắn sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho mình theo luật nhân quả. Sự diễn biến từ nhân tới quả còn tùy thuộc vào chữ duyên, nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Ta gieo nhân nào thì gặt được quả nấy và do nhận thức đúng về nhân quả nên chúng ta thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại ở thời điểm gần đây từ gốc tới rễ ta tìm ta từ tây tới tàu, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu và nó sắp xảy ra với người đó hay không? Nhân quả báo ứng là gì có thật không? Sau đây hãy cùng Mộc Hương Trầm tham khảo chi tiết hơn ở bài viết dưới đây nhé.

Nhân quả báo ứng là gì?
Nhân quả báo ứng là gì?

Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều bắt nguồn với căn nguyên sâu xa của nó, nếu như chúng ta muốn mang được điều có giá trị đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích giúp người cứu vật.

I. Nhân quả báo ứng là gì?

Suy nghĩ và cảm xúc của con người luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng bởi các sự kiện tiếp giáp với nó. Thí dụ, lúc nhận được 1 thông báo tốt đẹp có lợi cho mình, thì tức khắc ta mang thái độ hoan hỷ vui vẻ, lạc quan. Và ngược lại, nếu như nhận được tin xấu, ngay khi đó chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội và có thể nóng nảy với những người khác.

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác, đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo tương xứng khác nhau.

Ai làm mười điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục, còn tạo nghiệp ác nhẹ hơn, sẽ bị tái sinh vào loài quỷ đói và các loài súc vật để chịu khổ báo. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, mà làm người thấp kém và tiếp tục bị thọ các quả báo xấu còn xót lại.

Tiến trình diễn biến từ nhân đến quả, có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác.

II. Nhân quả báo ứng có thật không?

Nghiệp là Nhân, báo là Quả. Nghiệp và quả báo tạo thành Luật Nhân Quả. Ngắn gọn là "Nghiệp Quả" hay "Nghiệp Báo". nếu chúng ta tạo Nhân (Nghiệp) tốt thì sẽ trổ Quả ngon, còn trái lại nếu ta gieo Nhân xấu thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng nhận Quả xấu. Chuyện Nhân Quả cứ thế mà xoay dần thành một vòng tròn không bao giờ chấm dứt vì con người cứ tạo Nhân rồi trả Quả. Trong việc trả Quả lại tiếp diễn tạo Nhân mới và Nhân Quả cứ như vậy mà luân hồi.

Như vậy mỗi ảnh hưởng (Nhân hay Nghiệp) dưới 1 điều kiện nhất quyết sẽ sinh ra một quả báo, một khi quả đấy chín, nó sẽ "hồi đáp" trở lại sức đã gieo lên nó. Thời gian để một Quả chín muồi có thể kéo dài rất lâu cũng có lúc rất mau. Nghiệp đã gieo thì trăm, ngàn kiếp vẫn không mất. khi đủ nhân duyên nó sẽ xuất hiện. Ai gây Quả ác thì sẽ nhận Quả ác, ai tạo Quả lành sẽ nhận Quả lành một cách công bằng, không thiên vị.

Nếu ta tạo Nghiệp tốt, có thể điều đó mang ngay kết quả trong đời hiện tại trong trong đời tái sinh, nhưng mà hãy nhớ, dù tạo Nghiệp tốt hay xấu, đều chịu luân hồi chết sống. Trong Minh thứ 3, Lậu Tận Minh, Đức Phật chứng thực nguyên do của luân hồi sống chết là lậu hoặc. Lậu hoặc chính là Nghiệp. nằm ở trong Lậu đựng những mầm Tham – Sân – Si. Nó xúc tiến những hành vi tạo Nghiệp. Nó theo chúng mình từ đời dĩ vãng, thực tế và mai sau.

Mỗi 1 ngày tất cả chúng ta gây biết bao nhiêu là Nghiệp, mỗi nghiệp gây ra do tác động của Thân – Khẩu – Ý. nhiều điều này gây ra Nhân – Quả.

III. Lời Phật dạy về nhân quả báo ứng

Tiến trình diễn biến từ nhân đến quả, có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác.

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo:

Này các Tỳ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau.

Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các Tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô lại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho đến bị chặt đầu. Thấy vậy liền suy nghĩ: Do làm ác nghiệp nên mới bị các hình phạt như vậy.

Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây, có người suy xét như sau: Quả báo dị thục của thân miệng ý ác, sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau.

Do vậy, này các Tỳ kheo, cần phải học tập như sau: Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong hiện tại và đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa các tội.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Hình phạt, phần Hai loại tội [lược], VNCPHVN ấn hành 1996, tr.94)
Đây là bài kinh đức Phật nói tại thành Xá-vệ, nơi khu đất mà trưởng giả Cấp-cô-độc mua để làm Tịnh-xá, người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm, tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này từ con người cho đến muôn loài vật, đều chịu sự chi phối của nhân quả.

IV. Sự ứng nghiệm kinh dị của Quả Báo

Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã hình thành ảnh hưởng cho người khác. Hay hiểu theo nghĩa giản đơn: Ta làm gì, cho ai, sẽ được nhận lại, đáp trả lại y như thế. ko trước thì sau. ko sớm thì muộn. ko kiếp này, sẽ kiếp khác.

Mọi chuyện chúng mình làm dù tốt hay xấu, dù tuyệt giao hay cố tình, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng ko khuyết điểm lúc hội đủ Nhân duyên.

Có 3 loại báo ứng:

Hiện báo: Quả báo phải chịu trong đời hiện tại đối với những hành vi mà chúng ta đã gây từ những đời trước hay đời này.

Sinh báo: Quả báo phải chịu trong đời sau do hành động của chúng ta làm trong đời này.

Hậu báo: Qua các đời nhiều kiếp sau khi đủ duyên mới trả quả báo.

Các loại quả báo trên có thể giải thích cho chúng ta biết tại sao trong đời sống hiện tiền có người rất hiền lành tốt bụng mà cứ gặp các điều không may dẫn đến họ chịu đau khổ triền miên, đó là do những kiếp trước họ đã gây nghiệp xấu đến đời này đủ duyên họ phải trả gọi là "hiện báo", còn các nhân lành họ làm đời này có thể họ sẽ được hưởng phước báo ở đời sau gọi là "sinh báo".

V. Đại Sư Ấn Quang nói về nhân quả

* Muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì phải biết nhân, hiểu quả, những gì thân làm, những gì tâm nghĩ phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật cũng khó vãng sanh. Đó là vì đạo cảm ứng chẳng tương giao.

(Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 1 - Thư trả lời cư sĩ Uông Mộng Tùng)

* Vọng tâm là nhân, mộng cảnh là quả. Nếu không có vọng tâm, quyết chẳng có mộng cảnh. Đấy là lời bàn luận quyết định không thay đổi được. Tâm thiện - ác và sự tu trì là Nhân, được quả báo thiện - ác và quả báo tu trì là Quả. Các hạ có tin hay không? Vọng tâm làm nhân cho mộng nên được mộng cảnh. Cái tâm niệm Phật là nhân để thành Phật, gần là được vãng sanh Tây Phương, xa là rốt ráo viên thành Phật đạo.

(Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 2 - Thư trả lời cư sĩ Cố Hiển Vi)

* Ðề xướng nhân quả báo ứng là kính vâng theo tâm của thiên địa và thánh nhân để thành tựu tánh đức nhân nghĩa, đạo đức của người đời. Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát thì chẳng những trái nghịch với tâm của thiên địa, thánh nhân, mà thần thức của mình còn vĩnh viễn đọa trong ác thú.

(Ấn Quang Văn Sao Chánh Biên, Quyển 2 - Thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên)

Tạm kết

Những người sống tại đời này có những hành động ác, hại người đau khổ mà vẫn sống trong sung sướng gặp nhiều may mắn, đó là có thể trong các đời nhiều kiếp trước họ tạo nhiều nghiệp lành nên đời này họ được hưởng phước, riêng những điều họ làm ác tại đời này theo Mộc Hương Trầm thấy thì họ sẽ phải trả tại các đời, những kiếp sau gọi là "hậu báo"  hoặc có thể sẽ xãy ra ngay tức khắc


Theo nguồn Phatgiao.org.vn
Bài viêt: Nhân quả báo ứng là gì?
Mộc Hương Ký Sự

Mời bạn tham khảo thêm:


[/tintuc]
[/tintuc]